Hoppa till innehållet

Våra länsavdelningar.

Hela Sverige ska levas länsavdelningar har ett stort kontaktnät. Dels vet de vad som händer på den lokala nivån genom de lokala grupperna i länet, dels har de många kontakter genom sina många projekt. Händer det något nytt i länet, om ett projekt startas eller ett möte planeras, så vet länsavdelningen det oftast långt före kommuner och regionala företrädare.

Länsavdelningarna vet var busshållplatserna bör placeras, de vet hur det står till med lanthandlarna i länet. De är en röst för den lokala nivån – alltså det lokala föreningslivet, de lokala företagen och invånarna i allmänhet – och de vet vad dessa tycker och tänker. De kan hjälpa till att sprida viktig information i alla sina kanaler.

De är med andra ord utmärkta samtals- och samarbetspartners i frågor som rör hela länet, exempelvis kultur, integration, service och småföretagande. De kan till och med vara navet i landsbygdsutvecklingen i länet.

Låt länsavdelningarna yttra sig över förslag eller, ännu hellre, bjud in dem för att vara med och utforma förslagen.

Med deras kunskaper breddar ni beslutsunderlaget, får bred förankring och använder ekonomiska medel på ett optimalt sätt.  Samarbetet regleras exempelvis genom en regional överenskommelse som talar om hur samarbetet ser ut och vilka frågor som samarbetet gäller.

Använd länsavdelningarna i olika typer av partnerskap för att ta vara på de EU-pengar som finns tillgängliga eftersom varken kommuner eller regionala företrädare kan söka EU-medel.