Hoppa till innehållet

Vår kompetens.

Det finns mycket kompetens inom vår organisation. Våra styrelseledamöter väljs för sina kunskaper och för närvarande finns bland annat specialkunskaper inom följande områden representerade i vår styrelse:

• entreprenörskap både inom kommersiellt och socialt företagande • bostadsbyggande på landsbygden •  kulturfrågor • integration • infrastruktur • innovationer • lokal turism • ungdomsfrågor • innovationer • lokal turism • Leadersamarbete

… för att bara nämna några av de erfarenheter som styrelsen bidrar med.

Styrelserna i våra länsavdelningar har också lång erfarenhet av landsbygdsfrågor – och utgör delvis rekryteringsbas till riksorganisationens styrelse. Läs mer under rubriken ”Konkreta förslag”.

De lokala utvecklingsgrupperna är ryggraden i vår rörelse. De är också en viktig del av ryggraden i svensk landsbygd. De förnyar lanthandeln, de startar bymackar, de gräver fiber och de stöttar företagsamheten i sitt område, de fixar badbryggan och julmarknaden. Ja, listan på vad en lokal grupp väljer att arbeta med kan göras hur lång som helst. Läs mer under ”Konkreta förslag”

Vårt nätverk

Vårt nätverk är stort på alla nivåer. Grunden för det är våra medlemsorganisationer. De är organisationer och företag med kunskaper som kompletterar oss. De är studieförbund, banker inom den sociala ekonomin, lantbruksorganisationer, ungdomsförbund och mycket mer. Vi samarbetar både på nationell och regional nivå.

Klicka här för en översikt av våra medlemsorganisationer

Vi är en viktig del i den sociala ekonomin i Sverige och har kontakter över hela landet. Vi arrangerar Lokalekonomidagarna som är en mötesplats för forskare, praktiker, politiker, tjänstemän och entreprenörer. Det är också vi som arrangerar Landsbygdsriksdagen vartannat år – Sveriges största mötesplats för landsbygdsintresserade människor. Här möts människor från alla delar av samhället några dagar, tankar ny kunskap, diskuterar landsbygdspolitik, knyter kontakter, samtalar och har roligt.

Vi är representerade i ett brett spektrum av nätverk:

• Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper för integration, unga, service och gröna näringar • Byanätsforum • Bredbandsforum • Överenskommelsen • Övervakningskommittéerna för sociala fonden, landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling • Forest Stewardship Council • Nationella skogsprogrammet • Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland, plus många internationella nätverk.

Vi tycker att det är viktigt att delta i olika sammanhang, få och ge kunskap. Vi tar gärna på oss fler uppdrag