Hoppa till innehållet

Konkreta förslag.

Vårt sätt att arbeta bygger på samverkan och lokalt inflytande. Samverkan innefattar både offentliga aktörer, lokala grupper, föreningar och företag. I ett sådant samarbete – som för övrigt är tanken i Leadermetoden – får deltagarna många perspektiv på en fråga, nya idéer och nya infallsvinklar. Helt enkelt ett brett beslutsunderlag, bred förankring och optimalt använda ekonomiska medel. Sist men inte minst, ökar invånarnas engagemang i samhällslivet, när de känner att de är lyssnade till. 

På kommunnivå kan samarbetet se ut på många olika sätt. Här är några exempel, från mycket löst samarbete till mycket formaliserat.

  • Be de lokala grupperna att göra lokala utvecklingsplaner över sina områden och använd resultatet i kommunens planläggning.
  • Arrangera byapromenader där representanter för kommunen och invånarna, föreningslivet och företag tillsammans tar en rundtur i ett område och pratar om vad som vad som behöver göras.
  • Samla till möten kring aktuella frågor. Möten dit invånare, föreningar och företag är välkomna för att diskutera och ge förslag till lösningar.
  • Uppmuntra de lokala grupperna i kommunen att starta kommunbygderåd, ett formaliserat samarbete mellan representanter för föreningslivet, företagen och kommunen. Det finns kommunbygderåd som har kommunens uppdrag att ansvara för vissa frågor och som får anslag för detta.
  • Använd Överenskommelsen mellan det offentliga och de idéburna organisationerna. Den nationella Överenskommelsen kan användas på alla nivåer och fungerar utmärkt som redskap för samarbete mellan kommunen och föreningslivet. Tillsammans bestämmer parterna vilka frågor de ska samarbeta om, och hur ni ska samarbeta. Med hjälp av den nationella Överenskommelsen skriver ni en lokal överenskommelse. Läs mer på overenskommelsen.se

Vill ni komma i kontakt med de lokala utvecklingsgrupperna i er kommun? Gå in i Bygdebanken och sök efter lokala grupper i er kommun.