Hoppa till innehållet

Vår digitala bokhylla.

Välkommen till vår digitala bokhylla där du hittar allt skriftligt material som Riksorganisationen Hela Sverige ska leva producerat under de senaste åren. Vi har även lagt upp sådant material från våra länsavdelningar som vi tror kan vara till glädje utanför länsavdelningens gränser.

Här finns broschyrer som presenterar oss, här finns goda exempel, rapporter och erfarenheter från olika projekt vi drivit, med mera. Allt är sorterat under ämnesrubriker.

Det mesta av vårt material trycks i en begränsad pappersupplaga, men det går alltid bra att ladda ner materialet i PDF-form.

Allt vårt material är gratis och kan beställas per e-post från kansliet på info[at]helasverige[dot]se Något undantag kan finnas, men anges i så fall tydligt i anslutning till beskrivningen av skriften. 

Allmänt om oss


Presentationsbroschyr

Vi har tagit ut svängarna och presenterar oss, vår verksamhet och vad vi vill på hela tolv sidor. Broschyren har samma format och papper som vårt landsbygdspolitiska program så beställ båda och stick dem i händerna på någon som behöver! 12 sidor. 

Landsbygdspolitiskt program 2018

”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”. Det är titeln på vårt uppdaterade landsbygdspolitiska program, och en sammanfattning av vad vi vill. Här utvecklar vi våra tankar och förslag inom olika områden och ger förslag till åtgärder. 28 sidor.

25 år med Hela Sverige ska leva!

År 2014 firade vi 25-årsjubileum. Det var ett bra tillfälle att sammanfatta vår historia. Här kan du läsa hur det gick till när Hela Sverige ska leva bildades, vad vi arbetat med genom åren och hur organisationen har förändrats. 28 sidor.


Våra balansrapporter

Hela Sverige ska levas balansrapporter är en serie kortrapporter som undersöker balansen mellan land och stad inom olika områden. Ämnesvalen är kopplade till våra prioriterade frågor, exempelvis kultur, service och lokalt inflytande.


Balansrapport #1 2018

Har rubriken ”Kultur i hela landet” och undersöker balansen mellan land och stad vad gäller finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur.

Balansrapport #2 2018

Med rubriken ”Hållbarhet i hela Sverige”. Utreder balansen i klimatpåverkan och offentliga klimatinvesteringar mellan land och stad.

Balansrapport #3 2018

Har rubriken ”Befolkning i hela landet” och utreder olika definitioner och användningar av begreppen landsbygd, stad och urbanisering.

Balansrapport #4 2019

Första balansrapporten år 2019 har namnet Infrastruktur i hela landet och analyserar hur  transportinfrastrukturen ser ut på landsbygder respektive i städer. 

Balansrapport #5 2020

Balansrapport #5 har rubriken Bredband i hela Sverige och utreder balansen mellan stad och land vad gäller bredband och uppkoppling. 8 sidor. Utgiven i april 2020.

Balansrapport #6 2020

Balansrapport #6 2020 har rubriken Naturresurser i hela Sverige. I detta nummer undersöker vi näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring – vilka värden som skapas och hur de beskattas. 12 sidor. Utgiven i maj 2020.

Balansrapport #7 2020

Balansrapport #7 2020 har rubriken Bostäder i hela Sverige och synar var människor själva säger att de vill bo, var det finns bostadsbrist, hur politiken satsar på att stimulera bostadsbyggande och hur bostäder på olika platser värderas idag. Utgiven i december 2020. 12 sidor.

Balansrapport #8 2021

I balansrapport #8 undersöker vi hur förutsättningarna för kapitalförsörjning ser ut i olika delar av landet.


Lokal utveckling


Den första samhällsnivån

Denna skrift visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur samhället samtidigt bygger hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad demokrati. Författare: Ulla Herlitz och Hans Arén. 44 sidor.

Kraft att förändra

Vår metodhandbok. Uppdaterad hösten 2018. Den här boken är vägledaren för er som vill utveckla er bygd. Här finns kunskap från A till Ö – hur ni gör för att samla bygden till möte (plus roliga paustips) ända till hur ni utvärderar det ni genomfört. En riktig guldgruva! Den här versionen är gjord för digitalt bruk och länkarna i skriften är klickbara. Självklart går det lika bra att skriva ut den och använda den i pappersform. Skriften är layoutad så att du ska kunna ladda ner exakt de avsnitt du är intresserad av. 32 sidor.

Världens bästa by

Här har vi samlat goda exempel på lokal utveckling från olika utvecklingsgrupper i Sverige. Alla exemplen som nämns är verkliga. När man samlar dem i en enda by så blir det naturligtvis just - världens bästa by. 20 sidor.


Omställning


Omställningshandboken

Den här guiden ger dig allt du behöver för att komma igång med omställning i ditt lokalsamhälle. Handboken innehåller bland annat olika ingredienser och principer för hållbar omställning och hur ni skapar välmående och inkluderande grupper. Den ger dig också inspiration från omställningsarbete runt om i hela världen – inklusive Sverige. Tryckår 2019. 67 sidor. 

Fisk i hus

Att odla fisk ”på torra land” är en växande rörelse. För närvarande finns ett trettiotal anläggningar i gång i Sverige och nu finns också den första handboken i landbaserad fiskodling.

Bakom boken står nätverket Refarm och boken har växt fram som ett resultat av möten med svenskar i seminarier, grupparbeten, studiebesök, med mera. 89 sidor. Tryckår 2018.

På Refarms hemsida, refarmlinne.se finns även ett excelark med fiktiva kalkyler som  kan vara till hjälp för en egen kalkyl. 

Sverige ställer om

Sverige ställer om är Hela Sverige ska levas omställningsbok. I boken utvecklas tankarna hur omställningsarbete kan gå till. Ladda ner den som pdf eller beställ inbunden (papperspärm) för 100 kronor. Tryckår 2012. 

Ställ om Sverige

Inspiration och handledning för omställningsgrupper. Den första stora omställningshandboken på svenska, som kom redan 2010. Men fortfarande aktuell, efterfrågad och användningsbar för dig som vill starta en omställningsgrupp.  84 sidor.


Skolor

Förutom boken "Skolan mitt i byn", härrör sig vårt material om skolor från projektet ”Små skolor i utveckling” som avslutades i slutet av 2014. Även om några år har gått, är materialet aktuellt.


Våra bästa skoltips

I det här häftet har vi samlat våra bästa tips för dig som vill att din skola ska fortsätta leva. Vi har samlat länkar till användbara böcker, artiklar, forskare, med mera. Oktober 2020. 2 sidor A4.

Skolan mitt i byn

Den här boken gavs ut redan år 2009 av gamla Glesbygdsverket i samarbete med Skolverket, Sveriges kommuner och regioner samt Hela Sverige ska leva.  Boken  är ett diskussionsunderlag och en checklista inför en eventuell nedläggning av en byskola. Tidlös, pedagogisk och med massor av kunskap och tips. 48 sidor. 

En skola i tiden

En diskussionsbok om skolan i förändringens tidevarv. Här ges ett brett spektra av kunskaper och perspektiv från bland andra ett par professorer i telekommunikation, historia och utbildningsvetenskap, en rektor, en utbildare inom IT-sektorn, samt sist men inte minst, läraren Jerker Porat som år 2014 valdes till en av världens mest innovativa lärare. Boken kostar 60 kronor plus moms och beställs från vårt kansli. Eller så laddar du ner den gratis här. 68 sidor.

Appell: små skolors särskilda värde

Under slutseminariet för vårt projekt Små skolor i utveckling arbetade deltagarna fram en appell med analys av fördelarna med små skolor och utmaningar för dem, samt förslag för en väg framåt. 4 sidor.

Små skolors särskilda värde

På slutseminariet för vårt projekt Små skolor i utveckling var det dags att peka ut riktningen för framtiden. Ta del av goda erfarenheter och nyttiga lärdomar från deltagarna, läs om fördelarna med en liten skola och om hur skolan kan bli ett nav för bygdeutvecklingen. 10 sidor.

Sammanfattning av projektet Små skolor i utveckling

Här sammanfattas alla delarna av projektet. Projektledaren reflekterar och alla skolorna presenteras. 8 sidor.


Unga på landsbygden


Handbook of tools and techniques

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Här är handboken med tekniker och metoder som är ett resultat av projektet. Motkraft var ett internationellt projekt och boken är på engelska. 43 sidor.

#ungapå landsbygden

#ungapålandsbygden är ett projekt/initiativ som vill utmana storstadsnormen, uppmana vuxenvärlden till attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. I den här skriften sammanfattas tankarna och vad som gjorts i projektet. 8 sidor.  

Landsbygd 2.0

Landsbygd 2.0 är en mötesmetod som kan ta en åldersblandad grupp från nulägesanalys till handlingsplan på två timmar. Metoden är enkel och har bra hjälpmedel. Materialet består av en manual, spelkort och duk. Allt kan du ladda ner här. Du kan också beställa det från kansliet.

Ungdomsforum i norr

Ett projekt i Västerbottens länsavdelnings regi. Ungdomar i tre olika bygder – stadsnära landsbygd, en fjällkommun och en ”mittemellan” – bestämde själva vad som var viktigt för dem och de tre grupperna hade mycket skilda drömmar. Läs om hur drömmarna förverkligades, och hur vuxenvärlden lärde sig nytt. 24 sidor.

Ung i Tornedalen

Ung i Tornedalen drevs av Hela Sverige ska leva Norrbotten. Unga skulle inspireras att engagera sig i samhällsutvecklingen och få verktyg att påverka sin livssituation. I projektet byggdes nätverk med vuxna – politiker, tjänstemän, företag, pensionärsorganisationer med flera – som stod till tjänst med struktur och kunskaper. I skriften finns erfarenheterna samlade. Här får vi också veta vilka utmaningar som ungdomar i Tornedalen har identifierat. 20 sidor.


Bredband


Byanätforum

På Byanätsforums hemsida hittar du en lång rad av användbara skrifter, rapporter och andra dokument som kan vara till nytta för en fibernätsförening. Klicka här för att komma till deras hemsida. Materialet hittar du under fliken "Resurser". 

Handbok för fibernätsföreningar

Handboken vänder sig till er som startat eller planerar att starta en fibernätsförening i form av en ekonomisk förening. Den tar upp både ekonomiska och juridiska förutsättningar och vad man bör tänka på. Eftersom den uppdateras regelbundet så ger vi en länk till handbokens sida på Byanätsforums hemsida, så att du får den den senaste versionen. Klicka på bokomslaget för att komma till sidan. 
Där finns även ett stort antal bilagor och mallar som är till stor hjälp i arbetet. En guldgruva, helt enkelt. 


Lokalekonomi


Bilda bygdebolag!

En handbok om hur man bildar och driver bygdebolag. Fakta, inspiration och bilder. Resultatet av ett projekt med samma namn, drivet av Coompanion i samarbete med Hela Sverige ska leva och SLU. För närvarande enbart i digital form. 2020. 36 sidor.

Lathund för gratis LEA

Den här Lathunden visar vägen till gratis statistik som synliggör de ekonomiska flödena i bygden och som delvis kan ersätta det statistiska material man köper från SCB när man planerar att göra en Lokalekonomisk analys, LEA.  5 sidor

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge.

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge handlar om hur kommuner kan understödja levande lokala ekonomier. Skriften ger en introduktion till lokalekonomisk teori och praktik. De anglosaxiska metoderna ”täpp till läckaget”, ”lokal multiplikator tre” samt Preston-modellen för ”community wealth building” sätts här i ett svenskt sammanhang.  16 sidor. 

Handbok i LEA med grönt perspektiv

Lokalekonomisk analys har under många år använts av lokala grupper som vill synliggöra vad den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här är den senaste versionen av handboken som talar om hur ni går tillväga, omarbetad och framtagen inom projektet ”Stadslandet Göteborg”.

Nytt är en grön checklista för att värdera frågorna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ytterligare en nyhet är en noggrannare inventering av de lokala resurserna – allt från lokaler till specialkunskaper hos invånarna. År 2017. 31 sidor

Mikrofonden – börja investera i social ekonomi

Mikrofondens nyaste broschyr vänder sig till politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, med underrubriken ”Så kan den offentliga sektorn använda Mikrofonden för kostnadseffektiva resultat.

Här förklaras noggrant hur kommunen kan investera och samverka med Mikrofonden för att få ut största möjliga samhällsnytta för pengarna. Vi föreslår helt enkelt att ni sätter den i händerna på era kontakter inom kommunen!

Broschyren är på tio sidor. Beställ den i pappersform via Mikrofondens hemsida, mikrofonden.se , eller ladda ner den här.  2020. 7 sidor.

Mikrofonden – handboken för förtroendevalda och medarbetare

Skriften berättar om mikrofondernas logotyp, historik, affärsidé, med mera. Syftet är att ge förutsättningar för en bra verksamhet.17 sidor.

Mikrofonden

En broschyr som presenterar Mikrofonden Sverige och de regionala mikrofonderna. Mikrofonderna är i uppbyggnadsskedet och ser sig som Almis motsvarighet för företag och verksamheter inom social ekonomi och lokal utveckling. 4 sidor.

Lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare

En sammanställning av de institutioner som delar ut bidrag som kan vara intressanta för oss i byarörelsen. Vad deras syfte är och länkar till aktuella utlysningar. Uppdaterad 2019. 

Nya handboken i lokal finansiering

Vår Nya handboken i lokalfinansiering syftar till att ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finansieringsinitiativ. Det är en omarbetad och uppdaterad version av den ursprungliga boken. 32 sidor.


Lokal Service


Handbok för goda exempel.

Trettioen goda exempel på hur sju EU-länder stöttar service på sina landsbygder. Medverkar gör Spanien, Grekland, Polen, Tyskland, Finland och Sverige genom Söderhamns kommun.

Handboken har tagits fram genom Interreg Europe-projektet SARURE (SAve RUral REtail). Handboken finns även på engelska. 80 sidor A4. 

Good practises handbook.

31 good practises från seven European countries showing how they work with service in sparsely populated areas. From the Sarure project (SAve RUral REtail). 80 pages A4. 

Servicebanken

Servicebanken är en hemsida med resurser för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar du verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur du kan jobba med service i samverkan på din ort. Materialet är en sammanställning av de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan. 2020. 

Projektet Service i samverkan

Projektet Service i samverkan har låtit alla deltagande kommuner presentera sitt arbete, vad de gjort, och varför.  Du kan antingen ladda ner en broschyr med samtliga kommuners berättelser och då klickar du på omslaget här till vänster. Den är på 47 sidor. 

Är du bara intresserad av en viss kommun, så laddar du ner den kommunens folder - som är fyrsidig.  Du laddar ner den genom att klicka på kommunens namn här nedan. 

                              Arvidsjaur   Skellefteå   Storuman   Älvdalen   Ludvika   Flen   Vingåker                                      Norrköping   Motala   Ljungby   Älmhult

Projektet Service i samverkan

Skriften har underrubriken ”Nedslag i verkligheten hos Sveriges förändringsagenter. Dagsläget i projektet, mars 2019”. Och det är vad den handlar om. Här är berättelser från de elva deltagande kommunerna. Det börjar i norr med Arvidsjaur kommun och slutar i söder med Älmhult kommun. Projektet går in på sitt sista år och det finns mycket att berätta. 28 sidor. A4. 

Projektet Service i samverkan, presentation

I den här broschyren presenteras vårt stora serviceprojekt, Service i samverkan, som drog igång hösten 2017. Här finns bland annat information om projektets mål och vilka som deltar. Vikt A4. 

Utveckling av lokalt anpassade servicelösningar

Resultatet av förstudien med samma namn. Här presenteras ett  förslag till modell för hur både den lokala, regionala och nationella nivån kan arbeta för att skapa en bra lokal service.


Naturresursfrågor


Återföring till bygden av naturresursers värden

Syftet med skriften är att stärka argumentationen för återföring av naturresurserna till de områden som berörs av uttagen. 41 sidor.

Lokal förvaltning av naturresurser

Den 17 maj 2015 genomfördes en uppföljningskonferens om lokal förvaltning av naturresurser. Frågorna var bland annat vad som hänt sedan den tidigare konferensen som ägde rum för tio år sedan, och hur vi går vidare. Konferensen gav intressanta svar på de båda frågorna och dokumentationen innehåller både diskussionerna och praktiska exempel. 23 sidor. Dokumentationen från den tidigare konferensen, år 2005, ligger längre ner på sidan, under rubriken ”Äldre material”.

Samrådsplikt vid skogsavverkning

Det finns en överenskommelse som innebär att skogsbolag som planerar större ingrepp i sin skog måste kalla till samråd med lokala intressenter innan de går till praktisk handling. Samråd kan vara avgörande för att exempelvis rekreationsområden blir kvar, liksom ridleder, vandringsleder eller områden som är viktiga för lokalt näringsliv. Läs mer om samrådsplikt i den här broschyren.

Vindens återbäring

Hela Sverige ska leva drev under några år ett projekt med målet att ge lokalt inflytande, delägarskap och/eller återbäring till de bygder som påverkades av vindkraftsutbyggnad. Tillsammans med representanter för aktörerna i branschen tog vi fram rekommendationer för hur detta kan gå till. I Vindens återbäring presenterar vi arbetet, synsättet och rekommendationerna. 8 sidor.

Vindkraftens lokala nytta

Vårt projekt, Lokal vindkraft, utmynnade i en modell för hur lokalsamhället ska få återbäring av vindkraften. Modellen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av många parter från vindkraftsnäringen. I skriften Vindkraftens lokala nytta, modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder kan man läsa om modellen i detalj, följa resonemangen bakom den, läsa underlag och motiveringar, liksom informera sig om hur man gör i andra länder. Till skriften hör tio bilagor, samlade i ett eget dokument som du laddar ner här

Lokalt förankrat fiske

Konferensdokumentation. I maj 2015 genomförde Hela Sverige ska leva en konferens om det lokala fisket med rubriken "Lokalt förankrat fiske - en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling". På konferensen deltog forskare, politiker, representanter för näringen samt tjänstemän på olika nivåer. 20 sidor. 


Jämställdhet


Hela Sveriges jämställdhetsbroschyr

Enkel introduktion till jämställdhetsarbete, med många små tips som förenklar arbetet. 8 sidor.

Våra texter ur ett genusperspektiv

Vi har låtit genusvetaren Eva Lindholm analysera några av våra viktigaste texter ur ett genuspers-pektiv. Här är hennes slutsatser och rekommen-dationer. Rapporten handlar om våra texter, men kan även användas av alla som vill fundera över sitt eget skrivande. 12 sidor.

Hur jämställd är landsbygden? Kvinnor

Vi bestämde oss för att undersöka jämställdheten på landsbygden och under år 2014 erbjöd vi kvinnor att svara på en enkät med frågor utifrån regeringens jämställdhetsmål.  Här är resultatet av den enkäten - ett intressant och tankeväckande material.

Hur jämställd är landsbygden? Män

Hösten 2015 erbjöd vi män att svara på samma frågor som kvinnorna i enkäten ovan. Även detta material blev tankeväckande och, framför allt, nu finns möjlighet att jämföra hur män och kvinnor svarat.

Främjartekniker

Främjartekniker går ut på att ge alla typer av grupper en plattform att träffas på, samt förslag till hur man aktivt kan arbeta för att uppmärksamma alla i gruppen. 20 sidor.


kultur


Landsbygden i populärkulturen

Denna rapport är en genomgång av ett antal mer eller mindre aktuella tv-serier och filmer som utspelas på landsbygder och diskuterar dem utifrån hur människorna skildras.  Hur skildras landsbygdsmänniskorna respektive stadsmänniskorna?


Övrigt


Tips för dig som vill se fler bostäder på landsbygden.

I den här skriften har vi samlat våra bästa tips om bostadsbyggande på landsbygden. Dels finns de konkreta exemplen från människor som gått ihop och byggt själva, dels finns exempel där lokala företag satsat på byggande, där kommuner tänkt nytt och där allmännyttan byggt utanför centralorten. Vi har även samlat poddar, skrifter, artiklar och en och annan utställning.  Uppdaterad i november 2021. 13 sidor A4.

Landsbygdsutredning. Av 75 förslag är 3 genomförda.

I januari 2017 lämnade landsbygdskommittén sina 75 förslag. Kommittén var parlamentarisk och enig om förslagen – och om att det var viktigt att alla genomfördes för full effekt. Vi bestämde oss för att ta reda på hur många förslag som genomförts. Här redovisa vi resultatet. 2020. 24 sidor.

Klickar du på omslaget här intill, kommer du till den bearbetade rapporten. Klickar du här, får du sammanställningen av svar från regeringskansliet, myndigheter etcetera.

Hela Sverige ska leva om kommunutredningen.

Vi har gjort en förkortad version av vårt svar på kommunutredningen, Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, som kom i februari. Utredningens huvudförslag är sammanslagning av kommuner och vi tycker att det kort och gott är ett uruselt förslag. I skriften diskuterar vi förslaget utifrån den verklighet som många kommuner lever med och ger förslag till andra sätt att tänka och handla. 10 sidor.

Framtiden är redan här

Framtiden är redan här innehåller 55 exempel på lösningar för vägen mot år 2030, lösningar som redan nu finns. Utgiven av Hela Sverige ska leva Sörmland. 2019. 138 sidor. Ladda ner den här, eller beställ i pappersform från Hela Sverige ska leva Sörmland.

Förstudie om boende på landsbygden i Sörmland

Den här skriften är från 2015, men oerhört aktuell ändå. Den heter "Något håller på att hända" och är en förstudie som var en del av arbetet med det regionala serviceprogrammet 2014-2018. Det än rejäl genomgång av boendesituationen på Sörmlands landsbygd, där många intressanta fakta och mönster blir tydliga. Resultatet går med all sannolikhet att applicera på andra delar av landet. 32 sidor

Dokumentation av konferensen Innovativa kollektivtrafiklösningar på landsbygden.

Projektet Samåkning Dalarna gick ut på att hitta olika sätt för de deltagande orterna att samåka på ett smart sätt. Projektet avslutades med en konferens kallad Innovativa kollektivtrafiklösningar på landsbygden, den 24-25 november 2017. Här medverkade många olika aktörer som berättade om innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygden. 11 sidor. 2017.


Lathund för att arrangera småkonferenser

I den här skriften får du veta det mesta du behöver när du planerar en mindre konferens. 6 sidor. Uppdaterad 2019. 

Vägar in i samhället

Rapporten ger idéer till åtgärder som underlättar samarbete mellan kommun och myndigheter och hur man tar vara på den sociala sektorns kunskaper och engagemang i integrationsfrågor. Författare Inger Kraft-Etzler, Hela Sverige ska leva Jämtlands län. 23 sidor.

Byalagsförsäkringen

Du och din utvecklingsgrupp är försäkrade genom Hela Sverige ska leva och det kostar er ingenting. Försäkringen gäller lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister, kommunbygderåd och länsavdelningar. Läs om försäkringen i den här broschyren. 4 sidor.


Internationellt


Good practises handbook. (copy 1)

31 good practises från seven European countries showing how they work with service in sparsely populated areas. From the Sarure project (SAve RUral REtail). 80 pages A4. 

Handbook of tools and techniques (copy 1)

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Här är handboken med tekniker och metoder som är ett resultat av projektet. Motkraft var ett internationellt projekt och boken är på engelska. 43 sidor.

European Rural Parliament: Report and prospect

Dokumentationen av den första europeiska landsbygdsriksdagen hösten 2013, med bakgrund, program, slutsatser och foton från evenemanget. 12 sidor. 


Material in English

Handbook of local financing

A translation from Swedish of our popular Handbok i lokal finansiering, from 2013, adapted for the international reader. 20 pages.

Engelsk översättning av vår första utgåva av Handbok i lokal finansiering från 2013, och anpassad för en internationell publik. 20 sidor.

Best village in the world

A translation from Swedish of our popular booklet “The Best Village in the World”. We describe the life in a fictional village, using innovative solutions and examples from real villages all over Sweden. When all these examples are gathered in one village, it naturally becomes the best village in the world. 

Äldre material


Lokal finansiering – så gjorde vi!

När goda och önskade investeringar i våra bygder inte blir av för att de stupar på finansieringsfrågan, då är det dags att börja arbeta med lokal ekonomi. I denna skrift möter vi bygder som löst finansieringen på olika sätt utifrån sina behov och förutsättningar. Elva bygder berättar om hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina ideer.

Lokal utvecklingsplanering

I denna 4-sidiga broschyr kan du läsa om Hela Sverige ska levas arbete för lokal planering som en metod för mobilisering och lokal utveckling. Här beskrivs även steg för steg hur processen kring att göra en plan går till.

Landsbygdspolitiskt program 2014

Detta landsbygdspolitiska program bygger på de idéer och krav som kom fram under Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län våren 2014. Här finns många av de åtgärder som krävs för en levande landsbygd. Programmet vänder sig till politiken på alla nivåer. 16 sidor.

2014 års landsbygdspolitiska program på fem minuter

Kortversionen av av vårt landsbygdspolitiska program från 2014. 4 sidor.

Open spacedokumentation om landsbygdsfrågor

Dokumentation från den stora Open space-processen som alla deltagare i Landsbygdsriksdagen i Gävleborg 2014 var välkomna att delta i. Dokumentationen är en guldgruva för den som vill veta mer om hur människor tänker och tycker kring olika landsbygdsfrågor och även om några år har gått sedan den gjordes, så är den fortfarande aktuell.  Dokumentationen ligger till grund för 2014 års landsbygdspolitiska program. 118 sidor.

Bygdens röst

Bygdens röst – mellan medborgare och kommun tar upp olika alternativ till hur lokal demokrati kan utvecklas. Finns endast i elektronisk version. 72 sidor.

Slutrapport: Lokala hållbara servicelösningar

I slutrapporten får vi veta hur det gick för de femton bygder som deltog i projektet Lokala hållbara servicelösningar och vilka svårigheter som mötte dem. Här finns också resonemang kring lokala servicepunkter och idéer för framtiden. 26 sidor.

Byskolor

Vi driver Byskolor, 12 sidor
Ur innehållet:
- Tysslinge friskola i Örebro kommun
- Boets skola i Ödeshög
- Alsterbro skola i Nybro kommun
- Signebyns skola i Värmland
- Vitvattnets skola i Kalix kommun

Integration

Vi arbetar med integration, 12 sidor
Ur innehållet:
- Brännberg före sin tid, Bodens kommun
- Venjan en mångkulturell mötesplats i Dalarna
- Projekt kom halvvägs i Sibbhult, Östra Göinge kommun i Skåne
- Slöjden förenar i Ersboda, Umeå kommun
- Positivt mångfaldsarbete i Rådet för lokal utveckling i Stockholms län

Trafiksäkerhet

Vi arbetar med trafiksäkerhet, 12 sidor
Ur innehållet:
- Gemensamhetsparkeringar med värme för Anundsjöborna
- Tannsele vann kampen om 50-gräns
- Uthållig förening gav säker trafik i Hult
- Grannar, släkt och vänner byggde cykelväg i Kärna
- Trafiksäkerhet toppar agendan i Öxabäck

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

Hela Sverige ska leva drev tre delprojekt inom området kvinnors entreprenörskap på landsbygden. I den här foldern presenteras projektet. Himlarand var en nyskapande företagarutbildning i samarbete med Halmstad högskola. I Kvinnors skrivbyrå skrev kvinnor om sina liv och synliggjorde kvinnors liv under 1900-talet. Det tredje delprojektet var en kartläggning av kvinnors företagande och entreprenörskap. En sammanställning gjordes av projekt inom ämnet kvinnors företagande och entreprenörskap som drivits inom Hela Sverige ska leva med flera organisationer. 8 sidor.

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

I slutrapporten av projektet Kvinnors entreprenörskap på landsbygden berättas om de tre delprojekten. Här finns slutsatser, erfarenheter, kommentarer och intressant läsning. 12 sidor.

Lokala hållbara servicelösningar

Här presenteras vårt projekt Lokala hållbara servicelösningar som genomfördes juni 2010 till september 2011. Modellen innebar att man sammanförde olika intressenter, exempelvis lanthandel, föreningar och invånare, för att ta ett samlat grepp om servicefrågorna. Femton orter, geografiskt spridda över Sverige, deltog och skapade lösningar utifrån lokala förutsättningar. 8 sidor.

Konferensdokumentation: Lokal förvaltning av naturresurser

I maj 2005 genomfördes en konferens om lokal förvaltning av naturreserurser, arrangerad av bland andra Hela Sverige ska leva. Här samlades politiker, praktiker, forskare och tjänstemän för att tala om hur lokal förvaltning av naturresurser kan bidra till lokal utveckling och ekonomisk tillväxt, samt en god skötsel av naturen i enlighet med den svenska naturvårdspolitiken. Här diskuterades viljeinriktningar, praktiska svårigheter, framgångar och möjligheter. 19 sidor