Hoppa till innehållet

Detta är en lokal utvecklingsgrupp.

Våra 5 100 lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation. En lokal grupp är öppen för alla som bor i området och arbetar med det som är viktigt för invånarna just där. Det kan vara trivselfrågor som att ordna julmarknad och ansvara för badplatsen. Det kan vara att bygga bostäder så att unga kan stanna i bygden eller på olika sätt underlätta för de lokala företagen. I vissa fall bildar föreningen ett gemensamt aktiebolag för att ta över skolan eller lanthandeln för att se till att de finns kvar på orten. Det känns ibland som att det helt enkelt inte finns några gränser för vad en lokal grupp kan åstadkomma om de bestämt sig!

Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

Här kan du läsa om hur Mellansels IF arbetar med lokal utveckling

De finns i alla län i hela Sverige, de flesta på landsbygden men några även i storstädernas förorter. De bidrar till den lokala demokratin och det är de som ser till att hela Sverige lever. Vi tycker att det är självklart att dessa lokala grupper ska tillfrågas vid förändringar som påverkar deras bygder, och vi uppmanar politiken och myndigheterna att ta tillvara på den kunskap och lokalkännedom som de besitter.

Vår roll är att stötta de lokala utvecklingsgrupperna och föreningarna. Det gör vi bland annat genom att producera material och skrifter om saker som är bra att veta för en ideell förening. Vi opinionsbildar ofta om deras viktiga insatser för samhället. Och så försöker vi skapa bra plattformar för dem att arbeta från. De medverkar på möten och konferenser i olika ämnen och på vår konferens Landsbygdsriksdagen får de möjlighet att höras. Varje år får den grupp som på ett bra sätt jobbar för sin bygds utveckling vår utmärkelse Årets Lokala utvecklingsgrupp.

På bilden står Mark Geuze från Kristdala samhällsförening, som vi utsåg till Årets lokala utvecklingsgrupp 2018. Den fina bilden är tagen av Curt-Robert Lindqvist.


I Bygdebanken kan du hitta kontaktuppgifter till över 2 000 lokala grupper liksom en förteckning över vilka saker de arbetat mest med. Klicka här för att komma till Bygdebanken