Hoppa till innehållet

VÄSTERBOTTEN

Hela Sverige ska leva Västerbotten är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vårt främsta mål är att främja utvecklingen av landsbygden i vår region. Vi vill arbeta för ökad tillväxt på landsbygden, fler inflyttare och återvändare samt fler företagare. Vi vill också lyfta landsbygdens specifika utmaningar och möjligheter till diskussion och debatt. Detta gör vi t ex tillsammans med lokala byautvecklingsråd och våra medlemsorganisationer. Vi samarbetar också med andra regionala och nationella aktörer som har landsbygdsutveckling på sin agenda.

Nyheter


Våra sociala media