Hoppa till innehållet

Service åt hela landsbygden.

Det borde vara självklart att ha rimligt avstånd till matvaruaffären, skolan, dagiset och banken. Att polisen kommer när man ringer, liksom brandkåren och ambulansen. Att man har tillgång till arbetsförmedling och försäkringskassa. För att bara nämna något av det som krävs för att en ort ska leva och utvecklas. Service på landsbygden är lika viktigt som service i staden.

Det är människorna som bor i ett område som bäst vet vilken service de behöver och hur den ska tillhandahållas. Ofta fungerar små lokalt anpassade lösningar. Ortens mataffär kan vara samlingspunkt för exempelvis myndighetskontakter, turistinformation, bibliotekstjänster med mera. Arbetsförmedlingen kan ha mottagning via nätet.

Vi jobbar för service på landsbygden

Vi driver servicefrågorna på flera sätt. Dels påtalar vi behovet för politiker och makthavare, dels bygger vi egna nyskapande lösningar tillsammans med andra, både myndigheter och organisationer. Just nu driver vi ett stort projekt för att komma på nya servicelösningar i sex olika län och elva kommuner, kallat Service i samverkan.

Det är även viktigt för företagen och den sociala ekonomin att ha tillgång till finansieringstjänster. Tillsammans med Ekobanken, JAK Medlemsbank och Coompanion driver vi Mikrofond Sverige som är ett nav för regionala mikrofonder som stödjer sociala företag och organisationer i sina regioner med exempelvis borgen, garantier och förlagsinsatser.