Hoppa till innehållet

Kultur gör skillnad.

Kultur är ett kitt som förenar människorna i bygden. Den formar och håller samman identiteten i bygden. Genom kultur kan man testa gränser och göra nya upptäckter, bygga självförtroende och framtidstro. Det finns flera exempel på hur kulturen till och med spelat en avgörande roll för en bygds utveckling.

Genom kultur kan vi också få större förståelse för andra levnadssätt, traditioner och synvinklar. Och den har visat sig värdefull för att hjälpa nyanlända svenskar att bli en del av gemenskapen.

Vi verkar för kultur i hela landet

Vi vill verka för ett ökat utbud av kultur i hela landet. Kultursamverkansmodellen är bra, men vi tycker inte den uppfyllt sina mål ännu. Medlen har till stor del fördelats på samma sätt som innan modellen infördes. Vi vill att mer resurser kommer ut lokalt, till studieförbunden och till de tusentals lokala föreningar som ordnar filmvisningar och ser till att musiker, författare och teaterpjäser kommer till bygden.

Samlingslokalerna är betydelsefulla, som låter opera- och teaterföreställningar från världens största scener glittra och spraka på varje ort som har en digital samlingslokal. Det är ytterligare ett skäl för snabb bredbandsuppkoppling över hela Sverige.

Hela Sverige ska leva arbetar med kulturfrågorna på flera sätt. I samarbete med andra har vi arrangerat ett par kulturkonferenser med erfarenhetsutbyte för kultur utanför storstäderna. De hette ”Kultur kan göra skillnad”, respektive ”Kultur gör skillnad”. Vi har varit huvudman för projektet ”Ung kultur utmanar den urbana normen”, en turnerande konstutställning som granskade den urbana normen på olika sätt.
 

Hela Sveriges balansrapport: Kultur i hela landet.

Läs mer om ”Ung kultur utmanar den urbana normen” här

Se dokumentation av Kultur gör skillnad på vår Youtubesida här