Hoppa till innehållet

Infrastruktur och digitalisering.

För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur. Det innebär farbara vägar, el, kommunikationer, bostäder på landsbygden samt digital infrastruktur som bredband och bra uppkoppling. Så länge det inte finns en väl fungerande infrastruktur på alla platser i landet kommer vi att arbeta med denna fråga.

Våra länsavdelningar jobbar med att påverka politikerna som bestämmer över kollektivtrafiken. De tar också  fram modeller för kollektivtrafik som skulle fungera bra i just deras områden, startar samåkningsprojekt för att göra sina bygder mer tillgängliga och tar tag i problem som har med infrastrukturen i deras orter att göra, oavsett om det handlar om dåliga och farliga vägar eller dålig mobiltäckning.

Digitalisering på landsbygden extra viktigt

Digital infrastruktur är en förutsättning för ett land i balans där alla kan vara en del av samhället. Det är också nödvändigt för demokratin – för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation. Bredband upphäver avstånden både när det gäller service, handel, utbildning, arbete, omvärldsbevakning, kultur, demokrati och den växande e-hälsan.

Kort sagt: digital infrastruktur är en väldigt viktig fråga – extra mycket för den som har långa avstånd till myndigheter, service och fysiska kommunikationsmedel.

Vi jobbar för bredband på landsbygden

Därför driver vi bredbandsfrågorna nationellt och på bred front. Vi är aktiva i Bredbandsforum och vi har precis tagit över Byanätsforum, som stöttar bredbandsutbyggnaden på landsbygden, tillsammans med LRF och Coompanion i ett projekt som kommer räcka i två år. Läs mer om detta här

Vi debatterar behovet av bredband och påtalar det för makthavare och beslutsfattare.

De lokala fiberföreningarna är nödvändiga för att regeringens bredbandsmål ska uppfyllas och för att landsbygden i sin helhet ska kunna få fiber. Vi stöttar dessa föreningar på olika sätt.

Vill du veta mer om vårt arbete med digital infrastruktur? Kontakta oss! info[at]helasverige[dot]se