Hoppa till innehållet

Ett land i balans.

För att alla ska känna sig delaktiga i vårt samhälle är det viktigt att hela Sverige får del av våra gemensamma resurser och allmänhetens intresse. Vi vill att det ska finnas en balans mellan städerna och landsbygderna. Att det satsas på infrastruktur, service, välfärd, trygghet, arbeten, utbildning och kultur i hela landet.

Det är inte alltid så att landsbygderna och städerna behöver samma lösningar och modeller. Därför måste de anpassas lokalt. Vi menar att de som är bäst på att avgöra vilka lösningar som passar är de som bor på den specifika orten.

Land och stad är beroende av varandra och båda behövs för att ett helt land ska var just det – helt. Men för att hela Sverige krävs att båda får likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Då först går det att tala om ett land i balans.