Hoppa till innehållet

Lokalekonomidagarna.

Sedan 2003 arrangerar vi Lokalekonomidagarna varje år på olika platser runt om i Sverige. Det är en konferens där vi ökar vår kunskap om lokal ekonomi och där vi breddar våra nätverk – så att vi blir ännu mer framgångsrika i vårt arbete för levande lokala ekonomier i hela landet.

Vi stärker lokala ekonomier också genom att arrangera utbildningar, skapa nätverk, delta i debatter och lyfta goda exempel. Arbetet bidrar till omställningen till en hållbar ekonomisk utveckling, minskade transporter och fler arbetstillfällen i hela landet.

Lokal ekonomi, eller lokalekonomi, innebär att vi gemensamt hushåller med de resurser som finns på den plats där vi lever och verkar. Lokalekonomi tar ett helhetsgrepp om ekonomin och lägger lika stor vikt vid geografi, socialt kapital och naturresurser som vid pengar.

Det har länge pågått en negativ trend där livsmedelsaffärer och bankkontor slagit igen på landsbygden och i förorter. Arbetstillfällen har försvunnit från mindre orter när koncerner och myndigheter valt att flytta sina verksamheter till större städer.

Men samtidigt pågår en mottrend som växer sig starkare. Över hela landet, på småorter som Röstånga, Gunnarsbyn och När, startar bybor egna aktiebolag (så kallade bygdebolag) och samlar ihop lokalt kapital tillsammans som de sedan investerar i viktiga saker som företagshotell, hyresrätter, pubar och konsthallar.

Många lanthandlare har lagt ner verksamheten efter att de stora matkedjorna höjt vinstkraven till nivåer som små butiker inte kan leva upp till. Men matbutiken kan räddas om byborna väljer att starta ekonomisk förening och driva affären vidare i egen regi – som de har gjort i bland annat Skattungbyn, Vattholma och Oxsätra. Med hjälp av näthandel kan klädbutiker drivas framgångsrikt på osannolikt små orter, som Docksta och Stjärnsund.

Framgångsrecepten stavas ofta samverkan mellan företag, myndigheter och ideella krafter samt att lokalbefolkningen gjort sig medvetna om vilka resurser och möjligheter som finns. På Lokalekonomidagarna möts vi för att skaffa oss den kunskap och de nätverk som behövs för att lyckas.

Lokalekonomidagarna har en egen hemsida, klicka här för att komma dit.