Hoppa till innehållet

Hela Sveriges balansrapporter.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.
Klicka på bilderna för att ladda ner balansrapporterna!

Har du frågor om balansrapporterna? Kontakta vår medarbetare Josefin Heed. 
E-post: josefin.heed@helasverige.se


Rapport #8: Kapital i hela landet.

I balansrapport #8 undersöker vi hur förutsättningarna för kapitalförsörjning ser ut i olika delar av landet. 

Rapport #7: Bostäder i hela Sverige.

I balansrapport #7 undersöker vi var människor själva säger att de vill bo, var det finns bostadsbrist, hur politiken satsar på att stimulera bostadsbyggande och hur bostäder på olika platser värderas idag.

Rapport #6: Naturresurser i hela landet.

En ständig pågående diskussion är frågan om naturresurser. Vad de genererar, vad utvinningen av naturresurser egentligen ger tillbaka till de områden som berörs och om det finns andra sätt att se på fördelningen av vinsterna än de som tillämpas i Sverige?
I den här rapporten undersöker vi de fyra naturresursbaserade näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring - vilka värden som skapas och hur de beskattas. Rapporten visar också var resurserna skapas och var man beslutar om dem.

Rapport #5: Bredband i hela Sverige.

Balansrapport nummer 5 utreder balansen mellan land och stad vad gäller bredband och uppkoppling. Digital uppkoppling är alldeles nödvändigt för att kunna delta i det moderna samhället. Och förutsättningen för den digitala uppkopplingen är en infrastruktur med tillräcklig kapacitet. Regeringens kortsiktiga mål är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Det målet kommer inte att nås av flera olika orsaker.

 

Rapport #4: Infrastruktur i hela landet.

För ett fungerande samhälle krävs grundläggande infrastruktur. Det innebär farbara vägar, el, kommunikationer, bostäder samt digital infrastruktur som bredband och bra uppkoppling. Infrastruktur i hela landet är vår fjärde balansrapport. I denna tittar vi specifikt på transportinfrastrukturen och går bland annat igenom fördelningen av länsmedel till vägar och hur snabbt tågen går på olika sträckor i landet. Det handlar om tunga saker - och denna balansrapport ger några tunga insikter!

Rapport #3: Befolkning i hela landet.

Befolkning i hela landet är vår tredje balansrapport. Här går vi igenom de många olika definitionerna av landsbygd och stad och visar att det går att säga helt olika saker om en och samma utveckling. Ruraliseras eller urbaniseras Sverige? Bor verkligen hälften av världens befolkning i städer? Läs vår rapport och få svar - men kanske inte de svar du förväntar dig...

Rapport #2: Hållbarhet i hela Sverige.

Hållbarhet i hela Sverige är vår andra balansrapport. I den har vi visat att storstadsbor toppar utsläppsligan, medan småstadsbor släpper ut minst växthusgaser i landet. Vi går också igenom de politiska satsningarna för att skapa hållbarhet och minska klimatpåverkan - fördelas de jämnt mellan stad och land, eller hur ser det egentligen ut? Detta och mycket annat finns i denna rapport.

Rapport #1: Kultur i hela landet.

Kultur i hela landet är vår första balansrapport. Den visar bland annat hur stora delar av den statliga kulturbudgeten som går till landet respektive staden. Men även: Var bor de flesta konstnärerna? Hur ofta går man på teater, opera eller besöker ett bibliotek på landsbygden jämfört med i storstaden? Varför lägger Stockholms län mindre pengar på kultur än andra län? Allt detta och mer därtill får du svar på här!