Hoppa till innehållet

save the date

Fredag 28 maj är det dags! Hela Sverige ska leva Sörmland arrangerar 2021 års digitala Landsbygdsting. 
https://youtu.be/nSQCY6QssJk

Anslagstavla

Imorgon smäller det - årets Landsbygdsting
Landsbygdstinget direktsänds via vår YouTube sida, Hela Sverige Ska Leva, Sörmland - kl. 09.00-15.00
Länk: www.youtube.com/channel/UCI8aVVVOjTjFQAG5AvxSgUQ
Länken är öppen hela dagen – du kan välja att delta hela dagen, eller bara valda pass.
Programmet ser ut så här:
Programledare för dagen är Carl Tillenius
08.30 YouTube länken till landsbygdstinget öppnar, husbandet DuoLett spelar.
09.00 Ordförande i Hela Sverige Ska leva Sörmland, Erik Granbeck hälsar alla välkomna.
09.05 Landshövding Beatrice Ask öppnar landsbygdstinget 2021. 
09.20-09.55 Leader- en metod för landsbygdsutveckling
Lokala utmaningar kräver flexibla angreppsätt. Sörmlands verksamhetsledare för Leader, Kristin Vettorato och Jacqueline Hellsten förklarar metoden och visar exempel på projekt.
10.00-10.10 Fikapaus och husbandet DuoLett spelar…
10.10-10.20 Nyheter från den sörmländska landsbygden.
10.20-11.20 Inspirationsföreläsning med Jerry Engström, en av Sveriges mest anlitade entreprenörer och inspiratörer inom varumärkesbyggande, turism och destinationsutveckling. Jerry lyfter fram Sörmlands unika möjligheter kopplade till den storstadsnära landsbygdens mat-och naturupplevelser.
11.25-11.55 Många vill leva sin dröm på landsbygden, arkitekten Johnny Andersson från Osprey Farm på Fogdön utanför Strängnäs berättar om hur dom förverkligade sin dröm. Johnny berättar också om sina idéer kring framtidens bygdegård.
11.55-12.00 Inför lunchen pratar kocken Jonas Hammar om Sörmländska råvaror.
12.00-12.45 Lunch med underhållning av husbandet DuoLett.
12.45-13.30 Leader- ett lokalt utvecklingskontor! Våra verksamhetsledare tipsar om hur er idé kan bli ett leaderprojekt. Hur kan föreningar och företag få stöd av Leader. Du får också vet mer om de nya Leaderstöden som kommer. 
13.30-14.00 Panelsamtal om hållbar naturturism! Gäster: Johan Lagerhom ordförande i LRF, Sörmland. Naturguiden och stresspedagogen Mikael Andersson från företaget Naturkraft samt Åsa Hagberg från företaget Åsas smaker från landet samt Maria Bystedt från Skottvångs Gruva. 
14.00-14.10 Fikapaus och husbandet DuoLett spelar…
14.10-14.40 Unga på Landsbygden! Åse Classon, projektledare Leader södermanland berättar hur man kan skapa engagemang bland unga på landsbygden. Johan Bergvall från Dans Oxelösund/Nyköping medverkar. Filmer, gäster och goda exempel från hela Sörmland. 
14.40-14.55 Regina Westas Stedt och Erik Granbeck från Hela Sverige Ska leva Sörmland summerar dagen.  
14.55-15.00 Tack och adjö för i år.
Delar av landsbygdstinget kommer du även kunna se i efterhand.
Under hela dagen kan du ställa frågor i kommentarsfältet på YouTube. 

Dags för årsmöte Hela Sverige Sörmland
Årsmötet som planerades till den 13 april fick med kort varsel ställas in. P.g.a. att alla styrelsens ledamöter ej skrivit under verksamhetsberättelsen var handlingarna ej giltiga och därför ställdes årsmötet.
Nytt datum för ordinarie årsmöte är tisdag 11 maj kl.18.30.
Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom.
Anmälan senast 6 maj på e-post hssl.sormland@gmail.com I din anmälan anger du namn, organisation och gärna ett telefonnummer. Handlingar till årsmötet skickas ut helgen innan mötet.

Vi skriver själva historien. Socialt byggande och lokal ortsutveckling genom samling av platsens resurser och gemensamma utmaningar, är en film om en annan framtid om våra tusentals mindre landsbygdsorter som finns överallt. Vi får möjlighet att inspireras av arkitekten Eriks Bergs visionära lösningar om ett socialt byggande och lokal bygdeutveckling utvecklat tillsammans med Hela Sverige ska leva Sörmland. Den lilla orten Ålberga på gränsen mellan Sörmland och Östergötland är testbädd för dessa möjligheter. Vi behöver odla vår förmåga att föreställa oss hur det kan bli, bortom det som är, berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Filmen vill inspirera till tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden är vilka funktioner som stödjer varandra. Svaret är inte bostadsbyggande i sig. Både fysiska och sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden att uppföra fysiska strukturer är en nyckelfråga. Att bygga robusta samhällen ger sammantaget ett starkare och mindre sårbart lokalsamhälle. Utveckling växer underifrån, genom att vi berättar om den för varandra. //Peter Eklund, Hela Sverige Ska Leva Se filmen här!