Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Vår främsta uppgift i Hela Sverige ska leva Sörmland är att främja landsbygdsutvecklingen, och det gör vi med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det viktigaste vi kan göra är att stödja alla de lokala krafter som redan gör så mycket för sina bygder och medmänniskor genom sitt arbete.

Vi skapar bättre förutsättningar för hela bygderörelsen genom att pussla samman alla de lösa bitarna, så att de skapar en helhet. Vi stödjer de lokala bygdegrupperna när de behöver mer kunskap eller stöttning för att kunna genomföra sina visioner. Vi kan bidra med erfarenhet och tipsa om ideer och exempel från liknande objekt/projekt, vi kan hjälpa till med kontakter, samordna, hålla seminarier och kurser - helt enkelt vara ett bra bollplank.

Vi är övertygade om att de som engagerar sig i, bor och verkar på landsbygden, är de som bäst vet hur den ska överleva och utvecklas. Därför utövar vi en viktig funktion genom att vara en länk mellan dem och beslutsfattarna. Vi hjälper till att öppna dörrarna för raka dialoger mellan utvecklingsgrupperna och beslutsfattarna.

Vi investerar i människors kraft...

Organisation

Ibland kan vägen vara lång....

 Hela Sverige ska leva Sörmland är en partipolitiskt oberoende förening, styrd av de lokala ideela krafterna. Rådets huvudsakliga uppgifter är:

- Att fritt och oberoende vara de enskilda bygdernas röst hos kommunala och regionala organ.

- Att i övrigt vara opinionsbildare för landsbygdsutveckling.

- Att personellt stödja lokala krafter och enskilda personer i deras strävanden.

Hela Sverige ska leva Sörmland är en ideell förening där organisationen styrs av årsmötet och verksamheten av styrelsen och arbetsutskottet.

Hela Sverige ska leva Sörmland är ett av 24 länsbygderåd, som är den regionala verksamheten i Riksorganisationen "Hela Sverige ska leva".