Hoppa till innehållet

Finansiering av sociala innovationer.

Mellan 2018-2020 är Hela Sverige ska leva, tillsammans med Ekobanken, Coompanion Uppsala och Mikrofonden Väst, med i Vinnovaprojektet ”Finansiering av sociala innovationer”. Syftet med detta projekt är att Mikrofonden Sverige, i samarbete med ett antal parter, bidrar till att fler sociala innovationer utvecklas och kommer till användning i samhället. Genom detta projekt kommer vi kunna utveckla räckvidd, arbetssätt, nätverk och tjänster, och därmed kunna ge än större finansiellt stöd till sociala företag. Målet är att Mikrofonden Sverige samt regionala mikrofonder utvecklar kapacitet att nå fler sociala företag genom ökad rådgivning, kompetenshöjande insatser samt informationsspridning och fler samarbeten med civilsamhällesorganisationer.

Läs mer om projektet Finansiering av sociala innovationer här


Om Mikrofonden Sverige

2010 var Hela Sverige ska leva med och startade en fond för att förbättra den sociala ekonomins* finansieringsmöjligheter. Hur gör ni när bygdebolaget har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? Kooperativet har hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år? Eller föreningens EU finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer? Det är där Mikrofonden kan hjälpa till. Mikrofonden kan gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier.

Läs mer om Mikrofonden Sverige här

*Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.