Hoppa till innehållet

Integritetspolicy för personuppgifter

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är mån om att hålla hög säkerhet för insamlade personuppgifter och vill att alla ska känna sig trygga med att lämna dem till oss. Det gäller enskilda både inom och utanför vår organisation. Här förklarar vi dataskyddsförordningen och hur vi arbetar efter den när vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter den som lämnat sina uppgifter till oss har. Informationen är till viss del hämtad från Datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se 20-06-08). Dataskyddspolicyn ses över årligen och justeras vid behov för att säkerställa att kvalitén på vårt arbete enligt DSF upprätthålls. Den senaste versionen finns tillgänglig här: Dataskyddspolicy

Om du har lämnat samtycke till att Riksorganisationen Hela Sverige ska leva får behandla dina personuppgifter för visst ändamål, godkänner du också att de behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy.