Hoppa till innehållet

Bli medlem i Hela Sverige.

Vi välkomnar enskilda personer, lokala utvecklingsgrupper och organisationer som vill verka för att hela Sverige ska leva, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land.

Enskild person

Som enskild person blir du medlem genom din lokala utvecklingsgrupp. Hitta din lokala utvecklingsgrupp i Bygdebanken

Lokal utvecklingsgrupp

Lokala utvecklingsgrupper, byalag, fiberföreningar, bygdebolag, samhällsföreningar, hembygdsföreningar med flera som vill bli medlemmar ansöker hos Hela Sverige ska levas länsavdelning i sin region. Länsavdelningarnas uppgift är att ge stöd till och företräda de lokala utvecklingsgrupperna, samt vara deras samordnare på regional nivå. Idag finns 24 länsavdelningar i hela landet. Läs mer och hitta din länsavdelning här

När ni blivit godkända och registrerade hos oss så omfattas ni av vår byalagsförsäkring utan kostnad. Läs mer om försäkringen här

Rikstäckande organisation

Rikstäckande organisationer som stödjer vår sak kan också bli medlemmar hos oss. Skicka bara en e-post till: info[at]helasverige[dot]se

Ansökan behandlas av styrelsen. Medlemsavgiften bestäms av styrelsen utifrån den ansökande organisationens ekonomiska förutsättningar.

Medlemsorganisationerna utser tillsammans med de 24 länsavdelningarna Hela Sverige ska levas styrelse och fastslår verksamhetsplan och budget för riksorganisationen på vårt Höst- och föreningsmöte.

Ej rikstäckande organisation

Organisationer som inte är rikstäckande ansöker om medlemskap hos respektive länsavdelning. Klicka här för att hitta er