Hoppa till innehållet

Hela sveriges strategi.

Vi bygger en modern folkrörelse som organiserar dem som är med i dag och som tilltalar nya målgrupper som är intresserade av att hela Sverige ska leva. Vårt mål är enkelt: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

Vår strategi 2017-2020 är ett nödvändigt verktyg för att ta oss närmare det målet. Den talar om hur vi ska arbeta och vad vi ska prioritera för att vara så effektiva som möjligt.

Vi ser landsbygdsutveckling som en helhet. Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering ser vi som de viktigaste frågorna som kan lägga en stark bas i alla orter oavsett var i landet man bor och därför kommer vi att prioritera dem fram till 2020.  Det innebär att vi driver projekt som har med dessa frågor att göra och att vi opinionsbildar och sprider kunskap och information om dem.

Ladda ner Hela Sveriges Strategi 2017-2020 här