Hoppa till innehållet

Mellansels IF: Föreningen för alla.

Som nyanländ invandrare i storstan är det lätt att hamna i utanförskap eftersom bostadsmarknaden är segregerad och det kan vara svårt att bygga upp ett socialt nätverk med andra än landsmän. På mindre orter kan det vara betydligt lättare att komma in i den sociala gemenskapen och etablera sig. Under flyktingvågen 2015 var det många byar som öppnade sina famnar och samtidigt ökade invånarantalet rejält.

– I Mellansel utgör de nyanlända 35 procent av befolkningen, ändå har vi inte sett något av de bilbränder eller skottlossningar som det rapporteras om från storstäderna, säger Roger Fjeldseth som är en av Mellansels eldsjälar.

Mellansel ligger tre mil väster om Örnsköldsvik. Här är Mellansels idrottsförening en motor för den lokala utvecklingen. De har mottot ”föreningen för alla”. Och det genomsyrar verkligen hela verksamheten. Föreningen har regelbundna, öppna samhällsmöten för att diskutera med byborna kring bygdens utveckling. På ett sånt möte föddes idén om att skapa Framtidens hus, som efter stort ideellt engagemang stod färdigt hösten 2017. I samband med alla etapper i bygget bjöds olika grupper, så som barnfamiljer och personer med funktionsvariationer, in för att delge synpunkter på hur verksamheten kan anpassas för att passa allas behov.

– Om vi anpassar oss till dem som har det sämst så blir det bra för alla, menar föreningens ordförande Göran Wåhlstedth.

Göran berättar att de inte har som mål att vinna och vara bäst, utan att ha kul tillsammans. Ett av idrottsföreningens arrangemang som har varit mycket uppskattat är den årliga Friluftsdagen, som i fjol hade 800 besökare. Då fick såväl nyanlända som etablerade svenskar prova på vinteraktiviteter så som snöskor, isfiske, hundspann, stjärtlapp, iglobygge, häst med släde, snögraffitti, snöskulturbygge med mera.

I Mellansel sluter invånarna inte bara upp för att ha roligt utan även för att hjälpas åt när nöden så kräver. Vid ett tillfälle brann det på flyktingboendet av en olyckshändelse. Då erbjöd genast idrottsföreningen drabbade familjer möjlighet att övernatta i deras turiststugor. Kyrkan och flera frivilliga hjälpte till att fixa mat. Totalt engagerade sig ett 70-tal Mellanselsbor medans flyktingboendet renoverades.

När Migrationsverket först kom med beskedet att 400 flyktingar skulle placeras i deras ort, som då hade 750 invånare, väcktes oro hos många. Det protesterades och många var uttalat främlingsfientliga. Svenska kyrkan i Mellansel, kontaktade då Migrationsverket och bad dem att ordna informationsträffar och inte ta dit mer än 100 flyktingar åt gången. På så vis fick byborna en chans att ge alla flyktingar ett gott välkomnande redan när de anlände med bussen. När det gick så bra med integrationen så var det många i ortsbefolkningen som ändrade sig, berättar Anette Edler, som jobbar som diakon med ansvar för flyktingfrågor inom Svenska kyrkan i Mellansel.

– Några av dem som från början protesterade blev istället engagerade i mottagande. Nu hör vi inte längre att främlingsfientliga röster höjs, säger Anette.

Nätverket Medmänniskor Mellansel startade och har idag totalt cirka 35 ideellt engagerade. De arrangerar allt ifrån språkutbildning till slöjdkvällar och internationell folkdans. Men Anette menar att det skulle behövas fler engagerade. Örnsköldviks kommun har sedan 2017 skjutit till en resurs som ska stötta de engagerade och hjälpa till att värva fler volontärer. Resursen heter John Hedberg och är integrationsstödjare på Örnsköldsviks kommun. Han är entusiastisk.

– Det bästa med det här jobbet är ändå maten, skrattar John. Det går inte en dag utan att jag blir bjuden på middag hos nyanlända familjer. Och ärligt talat, det är kulinariska mästerverk.

Sådana mästerverk kan allmänheten kanske få uppleva om de besöker Elsas restaurang, som efter lång tid utan verksamhet återöppnats av en syrisk flykting. Flera i Mellansel vittnar om att de nyinflyttade utgör ett välbehövligt tillskott på den lokala arbetsmarknaden, där det råder brist på arbetskraft. Några av de som nu fått uppehållstillstånd har redan fått arbete på de lokala industrierna Bosch Rexroth och Polarbröd liksom på Nolaskogs biståndscenters andrahandsbutik. 

Mellansel har genom sitt varmhjärtade integrationsarbete blivit en förebild för andra orter. Filmen ”När världen möts i Mellansel” berättar om det goda exemplet och används nu inom utbildning. Jean Luc Kabisa jobbar som integrationshandläggare på Östersunds kommun och har kommit på studiebesök till Mellansel för att inspireras. Han berättar att det även i Jämtland fötts goda exempel ur flyktingvågen. Ett sådant är föreningen Hej främling, som startades 2013 av tre unga tjejer. De engagerar volontärer och erbjuder friluftsaktiviteter och annan fritidssysselsättning för nyanlända. Föreningen har prisats av kungen och spridit sig till andra orter. Idag har Östersund ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Hej främling. Det har inneburit att föreningen fått i uppdrag att ansvara för de ensamkommande ungdomarnas fritidsaktiviteter, med en anställd projektledare.