Hoppa till innehållet

Vår organisation.

Basen i Hela Sverige ska levas organisation är de lokala utvecklingsgrupperna som arbetar demokratiskt inom ett visst område. Vi har drygt 5 000 lokala utvecklingsgrupper som medlemmar och vi arbetar för deras behov och önskemål. Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

Hitta kontaktuppgifter till våra lokala grupper i Bygdebanken

 

Kommunbygderåd i hela Sverige

I många kommuner går de lokala grupperna samman i ett kommunbygderåd för att gemensamt driva frågor och för att bli en tydligare samtalspart för kommunens politiker och tjänstemän. Ett kommunbygderåd kan organiseras på många sätt, men grundläggande är att det representerar alla lokala grupper i kommunen och att det samarbetar mer eller mindre nära med kommunens tjänstmän och politiker.
 

Hela Sveriges länsavdelningar

I alla län finns länsavdelningar som ger information, råd och stöd till medlemmarna, och som samordnar och driver gemensamma frågor i länet. De har koll på vad som händer i sina län, de har stora kontaktnät och driver ofta egna strategiska landsbygdsprojekt. Länsavdelningarnas styrelse utses av de lokala grupperna i länet. Ofta sitter representanter för våra medlemsorganisationer i länsavdelningarnas styrelser.

Här kan du läsa mer om våra länsavdelningar
 

Hela Sverige ska levas styrelse

På nationell nivå finns Hela Sverige ska levas styrelse som svarar för det löpande arbetet. Styrelsen består av två ordföranden – en man och en kvinna – samt elva ledamöter. Ledamöterna representerar de lokala utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna.Här kommer du till vår styrelse

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

Ett kansli ansvarar för information, samordning och administration. Här hittar du våra kontaktuppgifter