Hoppa till innehållet

Hela Sveriges länsavdelningar.

Hela Sverige ska leva har 24 länsavdelningar. De finns till hands när de lokala grupperna i länet vill ha stöd och råd. De samordnar och driver gemensamma frågor.

Representerar du en lokal grupp, så vänder du dig till länsavdelningen när du har en fråga du vill diskutera eller kanske om du undrar hur andra löst ett problem. Det är också till länsavdelningen du vänder dig om din grupp vill bli medlem hos oss.

Länsavdelningarna har ett stort kontaktnät. Dels vet de vad som händer på den lokala nivån genom sina kontakter med de lokala grupperna, dels har de många kontakter genom de många projekt de driver eller deltar i. Händer det något nytt i länet, om ett projekt startas eller ett möte planeras, så vet oftast länsavdelningen det i ett tidigt skede.

De är med andra ord utmärkta samtals- och samarbetspartners i frågor som rör hela länet, exempelvis kultur, integration, service och småföretagande. De kan ta reda på var busshållplatserna bör placeras, de vet hur det står till med lanthandlarna i länet. De är en röst för den lokala nivån – alltså det lokala föreningslivet, de lokala företagen och invånarna i allmänhet och de vet vad dessa tycker och tänker. De kan hjälpa till att sprida viktig information i alla sina kanaler.

Länsavdelningarnas styrelser utses av de lokala grupperna i länet. Ofta sitter representanter för våra medlemsorganisationer i deras styrelser.