Hoppa till innehållet

SPARCE och European Rural Parliament.

Hela Sverige ska leva samarbetar med olika nätverk och systerorganisationer inom Europa, bland annat genom att vartannat år arrangera European Rural Parliament, den europeiska landsbygdsriksdagen. Nu senast hölls den i Venhorst, Nederländerna, i oktober 2017. Det arbetet hade föregåtts av många aktiviteter inom många länder.

European Rural Parliament 2017 finansierades av Europe for Citizens. Hela Sverige ska leva var ansvarig projektledare för projektet som hette "Strengthening Participation Among Rural Citizens in Europe" (SPARCE).

Läs mer om aktiviteterna i SPARCE här

Läs mer om European Rural Parliament här