Hoppa till innehållet

Internationella samarbeten.

Vi är medlemmar i European Community Alliance (ERCA).
Läs mer om ERCA här

Vi är också medlemmar i PREPARE – Partnership for Rural Europe.
Läs mer om PREPARE här

Tillsammans med 40 andra europeiska organisationer som arbetar för lokal utveckling arrangerar vi vartannat år European Rural Parliament, den europeiska landsbygdsriksdagen.
Läs mer här

Vi var ansvarig projektledare för projektet  "Strengthening Participation Among Rural Citizens in Europe" (SPARCE) och som var en del av European Rural Parliament 2017. Läs mer om projektet här

Läs mer om Road projektet och dess slutredovisning här