Hoppa till innehållet

Vi är Hela Sverige.

Vi vet rätt väl vad som händer på landsbygderna i Sverige. Vi vet också mycket om vad människor på landsbygderna känner och tycker. Efter 25 års erfarenhet av lokal utveckling och arbete med landsbygdsfrågor som rör allt från service och digitalisering på landsbygden till kultur och urban norm, så har vi ett stort nätverk med många vänner.

Våra länsavdelningar har örat mot marken och vet oftast att ett nytt projekt startat eller att ett visst möte arrangeras långt innan länsstyrelsen och regionförbundet känner till det. Därför har vi också bra koll på vad som händer runt om i hela Sverige.

Vi har metoder för att stötta lokala grupper så att de blir framgångsrika. Och våra metoder fungerar inte bara på landsbygderna, de sprider sig även till städerna och deras förorter.

Ihop med andra har vi tagit fram småskaliga nyskapande lösningar som bygger på samarbete och lokalt inflytande. Vi är en av de drivande krafterna bakom mikrofonderna som servar den sociala ekonomin med bland annat borgen, garantier och förlagsinsatser, och Bymacken, det inköpsnätverk av drivmedelsförsäljare som bildades när de stora distributörerna runt år 2010 slutade leverera till tusentals små mackar. Vi tog initiativ till överenskommelsen om lokal återbäring av vindkraften.

Vi tycker om att dela med oss av våra kunskaper och vi vill gärna samarbeta. Det handlar ju om att använda alla resurser på bästa sätt så att det blir balans mellan land och stad och att Sverige blir hållbart och hela landet levande.

Samtala eller debattera med oss, fråga oss om saker, samarbeta med oss, låt oss komma och berätta om saker vi kan. Kontakta oss här: info[at]helasverige[dot]se