Hoppa till innehållet

Byalagsförsäkringen 2021.

Ni vet väl om att Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov? Försäkringen gäller alla lokala utvecklingsgrupper, samt länsavdelningar och kommunbygderåd. Förutsättningen är att ni är registrerade i vårt medlemsregister.

Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra medlemsgrupper. Den är alltså helt kostnadsfri för våra medlemmar.

Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

Läs mer här.