Hoppa till innehållet

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I ÖSTERGÖTLAND 2021

16 grupper/byalag har blivit nominerade till Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021. Styrelsen för Hela Sverige ska leva Östergötland har utsett följande grupper till att gå vidare innan beslut tas om vilken grupp som blir 2021 års lokala utvecklingsgrupp i Östergötland:

• Igelfors Regna Bygderåd

• Västra Hargs byalags undergrupp ”skolgruppen”

• Godegård Bygderåd med Föräldragruppen

• Företagare i Klockrike med omnejd

• Kvarnvik - Hannäs Bygdegårdsförening

Beslutet kommer tas av styrelsen tillsammans med representanter för Leader Folkungaland under augusti månad och priset kommer sedan att delas ut i september.

Varmt tack till alla som nominerat!