Hoppa till innehållet

Hela Sveriges länsavdelningar.

Vi har 24 länsavdelningar som arbetar med landsbygdsfrågor och lokal utveckling på länsnivå. De har kontakt med de lokala grupperna i länet, ger råd, och stöttar där det behövs. Länsavdelningarna har även kontakt och samarbetar med myndigheter, föreningslivet och övriga aktörer på länsnivå.