Hoppa till innehållet

GOTLAND

Hela Sverige ska leva Gotland är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vi arbetar för att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet på Gotland. Vi verkar för samordning och erfarenhetsutbyte mellan de lokala grupperna samt att fungera som språkrör för de lokala sockenutvecklingsgrupperna genom att bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer. Vi bildades år 1999 i samband med att ett ”Sockenutvecklingsprojekt”. Projektet ledde till att många utvecklingsgrupper kom igång ute på landsbygden som i sin tur automatiskt blev medlemmar i länsavdelningen. Nya grupper är välkomna att ansluta sig även idag. Att vara medlem är kostnadsfritt

Nyheter


Våra sociala media