Föreningen Utveckling Gräsmark

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2013

Finns i

Värmlands län
Sunne kommun
Gräsmark distrikt
Gräsmark
med 1000 invånare.

Adress

Kalasmakeriet/Prästgårn
686 98 Gräsmark

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Karl-Erik Kulander

Kymsberg
686 98 Gräsmark

Tel. 1: 0703 218899
Tel. 2: 0565 41154

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:50
Varav kvinnor:20
Varav män:20
Varav ungdomar:10

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"