Samlingslokalen i Allarängen

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1972

Finns i

Hallands län
Kungsbacka kommun
Fjärå distrikt
Kungsbacka
med ca 500 invånare.

Adress

Ålgårdavägen 9
434 97 Kungsbacka

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Marie Antonsson

Ålgårdavägen 101
434 97 Kungsbacka

Tel. 1: 070-6863557

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat Annan form: Kommunal stiftelse.

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:0
Varav män:0
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: HSSL/Halland.
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"