Omställning Sösdala

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2013

Finns i

Skåne län
Hässleholm kommun
Norra Mellby distrikt

med 1811 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ulla Carlsson
Omställning Sösdala
Västra Häglinge 2134
28010 Sösdala

Tel. 1: 0451-25 48 49
Tel. 2: 073-060 46 97

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Omställning, ekologisk, ekonomisk och social.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat Annan form: Nätverk

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Bidrag från studieförbund

Engagemanget

Antal aktiva:10
Varav kvinnor:5
Varav män:0
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"