Omställning Strömstad

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2013

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Strömstad kommun
Strömstad distrikt

med 12000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lisbeth Sten
Omställning Strömstad
Vatulandsgatan 17
452 31 Strömstd

Tel. 1: 070 608 79 91

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Främja produktion av ekologiska och närproducerade varor.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:14
Varav kvinnor:7
Varav män:7
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"