Frösthults Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1950

Finns i

Uppsala län
Enköping kommun
Frösthult distrikt
Fjärdhundra
med invånare.

Adress

Frösthult Måtteby
74971 Fjärdhundra

Besök hemsida

Kontaktperson

Kaj Carlsson
Frösthults Bygdegårdsförening
Frösthult Långtibble
74971 Fjärdhundra

Tel. 1: 070-2656559
Tel. 2: 070-4830689
Tel. 3: 070-2895553

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:0
Varav män:0
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"