Föreningen Finnstigen

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1984

Finns i

Örebro län
Hällefors kommun
Hällefor distrikt

med c:a 7000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Eila Siimes
Föreningen Finnstigen
Örlingen 73
712 93 Hällefors

Tel. 1: 059117055
Tel. 2: 0701736370

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:50
Varav kvinnor:25
Varav män:25
Varav ungdomar:5

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande Utmärkelser:
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"