Falbygdens Hushållninsgille

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades ?

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Falköping kommun
Falköping distrikt

med 50000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Carl-Eric Gabrielsson
Falbygdens Hushållningsgille
Nya Dala 1
521 62 STENSTORP

Tel. 1: 0500-45 01 92
Tel. 2: 0705 750 192

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat Annan form: ett av 9 gillen, hör till Hushållningssällskapet Skaraborg

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: del av medlemsavgift som betalas till HS

Engagemanget

Antal aktiva:754
Varav kvinnor:0
Varav män:0
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: HS
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"