Borggårds Idrottsklubb

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1929

Finns i

Östergötlands län
Finspång kommun
distrikt

med 400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Berth-Arne Maxe
Borggårds IK
Skidbacksvägen 25
612 75 Hällestad

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Att tillvarataga ortens befolknings intresse för kroppens fysiska fostran, samt framskapande av gott kamratskap.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:0
Varav män:0
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"