Gårdskär Nu

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Uppsala län
Älvkarleby kommun
Älvkarleby distrikt

med 400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Hans "Surte" Norin
Gårdskär Nu
Skarpvretsvägen 10
81493 Skutskär

Tel. 1: 026-74211
Tel. 2: 076-5254338

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: donationer

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:10
Varav män:10
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Fornminnes och hembygds förbundet
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"