Föreningen för Kårebolssäterns Bevarande

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1991

Finns i

Värmlands län
Torsby kommun
distrikt

med 0 invånare.

Adress


Kontaktperson
Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Att bevara sätern och möjliggöra ett aktivt säterliv

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:11
Varav män:11
Varav ungdomar:5

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Riksförening för fäbodbrukare
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"