Helgbobygdens Bystugeförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1978

Finns i

Dalarnas län
Leksand kommun
Leksand distrikt

med 19 invånare.

Adress


Kontaktperson

Peter Luttman
Helgbobygdens Bystugeförening
Helgbo 301
793 41 Insjön

Tel. 1: 0247-700 45
Tel. 3: 070-775 14 92

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:4
Varav män:3
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"