Källsjö byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Hallands län
Falkenberg kommun
Källsjö distrikt

med 300 invånare.

Adress


Kontaktperson

Emil Karlsson
KÄLLSJÖ BYALAG
Holma
311 62 Ullared

Tel. 1: 0340-913 74

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Medlemslotteri för familjer i Källsjö.

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:15
Varav män:12
Varav ungdomar:10

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"