Åhls Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1912

Finns i

Dalarnas län
Leksand kommun
Ål distrikt

med 2700 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Roger Arvidsson
Åhls Hembygdsförening
Sunknäsv 40
793 41 Insjön

Tel. 1: 070-5383814

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Medlemsavgifter

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:15
Varav män:15
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Sveriges Hembygdsförbund
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"