Åkerö Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1982

Finns i

Dalarnas län
Leksand kommun
Leksand distrikt

med ca 1350 (i invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Gunnar Norman
Åkerö Byalag
Åkerövägen 40
793 33 Leksand

Tel. 1: 0247-12710
Tel. 2: 070-2155064

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Stadgarna §1: Åkerö Byalag är en sammanslutning av folk i Åkerö by i Leksands socken, för tillvaratagande av byns kulturella intressen. Det vill i egenskap av Byalag verka för att byallmänningen vid majstångsplatsen må bestå som en byns park samt svarar för att de områden runt tjärn, stranden med badplats, lekplatsen m m hålls i gott skick.Byalaget skall dra försorg om majstången och verka för att densamma reses på ett värdigt och traditionellt sätt (första fredagen efter midsommar). I övrigt skall byalaget alltid söka ta initiativ till sådant som kan bidra till den allmänna trevnaden inom byn och särskilt söka samla ungdom till gemensamma praktiska uppgifter till byns fromma.§2:Medlemmar i Byalaget är alla i byn bosatta personer.§3:Byalaget har inga medlemsavgifter och för ingen matrikel. De kontanta medel som kan behövas för byns verksamhet anskaffas genom insamlingar, anslag, tillställningar e dyl.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:0
Varav män:0
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"