Ranch Siikavaara

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1984

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
Östhammar distrikt

med 200 invånare.

Adress


Kontaktperson

Åke Siikavaara
RANCH SIIKAVAARA
Torslund 2281
742 93 Östhammar

Tel. 1: 0173-152 00

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat Annan form: Enskild företag

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Ridinkomster. Hyresinkomster mm

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:35
Varav män:4
Varav ungdomar:28

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande Utmärkelser: Landsbygdspris tidn. LandNäringslivspris 2
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"