Harplinge Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1923

Finns i

Hallands län
Halmstad kommun
Harplinge distrikt

med 4000 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Gösta Andersson
HARPLINGE HEMBYGDSFÖRENING
Kulla, Lilla Kulla Pl 533
310 40 Harplinge

Tel. 1: 035-50160

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Förvara och förvalta kulturföremål,redskap, foto, handlingar, hantverkstyg m.m.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:25
Varav män:25
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Sveriges Hembygdsförbund
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"