Kallmora Byförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Dalarnas län
Orsa kommun
Orsa distrikt

med 170 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jörgen Nohrin
Kallmora Byförening
Stänkelgata 17
794 93 Orsa

Tel. 1: 076-7786067

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Skapa många aktiviteter för att öka trivseln och sammanhållningen i byn.Marknadsföra byn för att på sikt locka fler att bosätta sig här.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:15
Varav kvinnor:8
Varav män:7
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"