Göstorps Trivselförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Hallands län
Laholm kommun
Veinge-Tjärby distrikt

med ca 200 invånare.

Adress


Kontaktperson

Jan Fagerholm
GÖSTORPS TRIVSELFÖRENING
Sjöhuset, Kullsgård 13
312 92 Laholm

Tel. 1: 0430-920 76
Tel. 2: 0430-920 76

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:30
Varav män:30
Varav ungdomar:20

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande Utmärkelser: En bok om byn och folket har framställts, vilken har fått Kulturpris av Lions och Kommunen
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"