Okome,Köinge,Svartrå Bygdeutvecklingsråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Hallands län
Falkenberg kommun
Svartrå distrikt

med ca 1200 invånare.

Adress


Kontaktperson

Gunnel Karlsson
OKOME KÖINGE SVARTRÅ HEMBYGDSFÖRENING
Björsavägen 6
311 61 Ullared

Tel. 1: 0346-23013

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande Antal föreningar som ingår: 30
Annat Annan form: Är ett föreningsråd för de föreningar som vill

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:155
Varav män:150
Varav ungdomar:30

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"