Torsåkerbygdens Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1934

Finns i

Västernorrlands län
Kramfors kommun
Torsåker, Ångermanland distrikt

med 360 invånare.

Adress


Kontaktperson
Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: Vi vill vara ortens sammlingspunkt där alla ska trivas.Bevara och föra traditioner vidare.

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Kan i bästa fall söka och få kulturbidrag för artister, filmvisning, föredragshållare

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:10
Varav män:4
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Sveriges Hembygdsförbund
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"