Samhällsföreningen Resö-Galtö ek för

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1992

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Tanum kommun
Lur distrikt

med 254 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Kerstin Danielsson

Galtö Södra 42
45791 Tanumshede

Tel. 1: 0525-25132
Tel. 2: 0705-685454

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: Egen affärsverksamhet.

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:10
Varav män:20
Varav ungdomar:5

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation Organisationer: Skärgårdarnas Riksförbund.
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag" Bygdebolag: Turism.