Haverö Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1935

Finns i

Västernorrlands län
Ånge kommun
distrikt

med 2000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Elisabeth Jonsson
Haverö Hembygdsförening
Hemskogsvägen 5A
841 33 Ånge

Föreningsinfo

Huvudsakliga syfte

Omfattande utvecklingsarbete i den egna bygden
Utvecklingsarbete i den egna bygden med en/några sakfrågor
Kommunbygderåd
Länsbygderåd
Annat Annat syfte: kulturaktiviteter och förvaltning av gamla byggnader och samlingar

Organisationsform

Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Föreningsråd eller motsvarande
Annat Annan form: Medelpads Hembygdsförening

Finansierar sin verksamhet genom

Egna medel
Bidrag från kommunen
Bidrag från län/regionen
Bidrag från staten
EU Bidrag
Lån
Kommunal Borgen
Annat Andra medel: 2 fester per år. Minnesfond och medlemsavgifter

Engagemanget

Antal aktiva:0
Varav kvinnor:6
Varav män:4
Varav ungdomar:0

Lokala utvecklingsgruppen...

har tagit fram en lokal utvecklingsplan
får "Bygdepeng"
har uppmärksammats positivt i media
har fått uppskattning genom utmärkelse eller liknande
har ett sammarbete med kommunen
är med i kommunbygderåd eller motsvarande
har deltagit i en eller flera landsbygdsriksdagar
är också medlem i en annan riksorganisation
deltar i projekt som drivs av någon annan
har inspirerat/tagit initiativ till "bygdebolag"